Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông nhận chứng chỉ TCVN ISO 9001:2008
Thứ sáu, 12 Tháng 7 2013 10:08

           Với chủ trương xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, là một trong những nội dung bắt buộc của Chương trình cải cách hành chính Nhà nước. Cục trưởng Cục QLXD&CL CTGT Trần Xuân Sanh đã ban hành 02 Quyết định (Quyết định số 56/QĐ-CQLXD ngày 9/11/2012 và Quyết định số 59/QĐ-CQLXD ngày 13/11/2012) về việc thành Ban chỉ đạo và Tổ công tác xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Trên cơ sở những Quyết định này, Ban chỉ đạo và Tổ công tác đã khẩn trương triển khai các nội dung có liên quan, phối hợp với cơ quan Tư vấn (Trung tâm Năng suất Việt Nam trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) trong công tác đánh giá thực trạng quy trình thực hiện các công việc tại đơn vị; tập trung chỉ đạo các thành viên tham mưu và kiểm tra việc xây dựng các văn bản, tài liệu, quy trình, hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại Cục.

          Sau thời gian gần 4 tháng triển khai việc biên soạn tài liệu, lấy ý kiến của các đơn vị liên quan tại Cục và ý kiến đóng góp của đơn vị Tư vấn, ngày 29/03/2013 Cục trưởng Cục QLXD&CL CTGT đã ký quyết định số 33/QĐ-CQLXD về việc Ban hành và áp dng h thng văn bn qun lý cht lượng theo Tiêu chun ISO 9001:2008 ti Cc Qun lý xây dng và Cht lượng công trình giao thông. Ban hành kèm theo Quyết định này là danh mục 25 quy trình và tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng tại Cục QLXD&CL CTGT.

          Cục QLXD&CL CTGT đã kết hợp với công ty TNHH WQA chuẩn hoá các quy trình nghiệp vụ xử lý công việc theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008, đảm bảo các quá trình xử lý công việc được thực hiện thống nhất trong tất cả các đơn vị của Cục. Sau thời gian nỗ lực thực hiện, hệ thống kiểm tra chất lượng của Cục đã thoả mãn hoàn toàn các yêu cầu của tổ chức cấp chứng chỉ ISO 9001:2008.

          Ngày 1 tháng 7 năm 2010 Cục QLXD&CL CTGT Bộ GTVT đã chính thức được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam cấp chứng chỉ TCVN ISO 9001:2008. Đây là sự công nhận của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đối với Cục trong việc xây dựng và bước đầu thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, phiên bản 2008. Hệ thống quản lí chất lượng là minh chứng cho sự cam kết của Cục QLXD&CL CTGT về:

          - Không ngừng nâng cao trình độ, kinh nghiệm, năng lực của Lãnh đạo và đội ngũ công chức của Cục.

          - Không ngừng hoàn thiện cơ cấu tổ chức và Hệ thống quản lý chất lượng. Tăng cường năng lực quản lý điều hành và nguồn lực cần thiết để thực thi, phát triển hệ thống chất lượng.

          - Thực hiện việc tham mưu cho Lãnh đạo Bộ GTVT trong công tác Quản l‎ý xây dựng và chất lượng công trình giao thông.     

          Việc được cấp chứng chỉ TCVN ISO 9001:2008 là kết quả quan trọng ghi nhận những nỗ lực và cố gắng của tập thể Lãnh đạo và CBCC của Cục trong công tác chuẩn bị, xây dựng, ban hành đưa vào áp dụng hiệu quả Bộ quy trình. Việc áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO sẽ giúp Cục QLXD&CL CTGT đảm bảo tính công khai, minh bạch trong công tác chuyên môn và thực hiện tốt việc tham mưu cho Lãnh đạo Bộ GTVT trong công tác Quản l‎ý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm Bộ GTVT đề ra là quản lý tốt “Tiến độ xây dựng, chất lượng và giá thành công trình”.

Hình ảnh chứng chỉ TCVN ISO 9001:2008:


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

In bài viết Gửi bài viết cho bạn bè
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG VỀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Điện thoại cố định: 0439420658
Điện thoại di động: 0915379596;
0917759596;
Hộp thư liên lạc:cucqlxd@mt.gov.vn
Fax: 0438221937

Tìm kiếm