Tiêu chuẩn - Quy Chuẩn
SốTCVN 8858:2011/
Ngày ban hành2011
Loại
Phân loạiTiêu chuẩn Việt Nam

Nội dung Tiêu chuẩn TCVN 8858:2011:

ĐƯỜNG DÂY NÓNG VỀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Điện thoại cố định: 0439420658
Điện thoại di động: 0915379596;
0917759596;
Hộp thư liên lạc:cucqlxd@mt.gov.vn
Fax: 0438221937